Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Lekcje muzealne

 

 

Przedszkole

Temat lekcji                                                                        

Radości i smutki zwierząt dziko żyjących                                                                           6-latki                       

Szkoła podstawowa

Temat lekcji                                                                       

Co powiedziałyby dzikie zwierzęta, gdyby umiały mówić ludzkim głosem?              Klasy I-III                 

Świat zwierząt w pastelach                                                                                                   Klasy II-III

Jak naprawdę wyglądają owady?                                                                                        Klasy III-VI             

Zagrożone zwierzęta Polski                                                                                                   Klasy III-VI

Drapieżnictwo w świecie zwierząt                                                                                       Klasy III-VI             

Wczoraj był, dzisiaj nie ma czyli kilka słów

o zagrożeniach czyhających na dzikie zwierzęta                                                             Klasa IV-VI              

Gimnazjum

Temat lekcji

Spacery ornitologiczne po Parku Łazienkowskim*                                                         Klasy I-III

O przyszłości dzikich zwierząt                                                                                              Klasy I-III             

CSI Warszawa, czyli detektyw Mucha na tropie                                                               Klasy I-III                 

 

 

Opisy lekcji muzealnych

                                                                              

Radości i smutki zwierząt dziko żyjących                          

Lekcja muzealna obejmuje zagadnienia związane z ginącymi zwierzętami i ochroną środowiska. Pozwala w sposób łatwy i atrakcyjny przyswoić oraz utrwalić wiadomości. Przekazywane informacje są pomocne w kreowaniu prawidłowego postrzegania zjawisk przyrodniczych, w podejmowaniu określonych decyzji w stosunku do środowiska przyrodniczego oraz w kształtowaniu umiejętności analizowania i oceniania problemu wymierania rzadkich gatunków zwierząt.

Czas trwania lekcji: około 40-60 minut

                                                                              

Co powiedziałyby dzikie zwierzęta, gdyby umiały mówić ludzkim głosem?                             

Edukacja ekologiczna uczniów szkoły podstawowej obejmuje zagadnienia związane z ginącymi zwierzętami i ochroną przyrody. Lekcja muzealna zawierająca ćwiczenia z elementami treningu kreatywności pomaga analizować i oceniać problemy wymierania rzadkich gatunków zwierząt. Głównym celem działań edukacyjnych jest wzrost świadomości ekologicznej uczniów, rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody oraz kształtowanie odpowiedzialności za stan różnorodności biologicznej.

Czas trwania lekcji: około 60 minut

 

Świat zwierząt w pastelach 

Lekcja muzealna połączona ze zwiedzaniem wystawy i warsztatami plastycznymi. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość przyjrzenia się wielu gatunkom zwierząt oraz dowiedzą się w jaki sposób zwierzęta zdobywają pokarm. Na warsztatach plastycznych dzieci namalują swoje ulubione zwierzę.   

Czas trwania lekcji: około 60 minut

 

Jak naprawdę wyglądają owady?                                    

Owady, jak naprawdę wyglądają? Z jakich części ciała składają się? Jak wyglądają ich aparaty gębowe i czym się różnią? Jakie mają zwyczaje? Na zajęciach pokażemy zdjęcia wykonane za pomocą mikroskopu skaningowego i odkryjemy niektóre tajemnice owadów.

Czas trwania lekcji: około 120 minut

 

Zagrożone zwierzęta Polski                                                                       

Wymieranie gatunków jest procesem naturalnym wynikającym ze zmian zachodzących w środowisku. Niestety za zmiany w dużej mierze odpowiedzialny jest człowiek, który szybko i na dużą skalę przekształca środowisko naturalne. Podczas lekcji zostaną przedstawione wybrane gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem, przyczyny ich wymierania oraz próby ochrony.

Czas trwania lekcji: około 120 minut

 

Drapieżnictwo w świecie zwierząt                                    

Lekcja muzealna omawia zależności wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe zachodzące w świecie zwierząt. Uczniowie dowiedzą się na czym polega drapieżnictwo i w jaki sposób zwierzęta przystosowały się do tego typu odżywiania. Przedstawione zostaną przykłady obrony zwierząt przed drapieżnikami. Uczestnicy lekcji spróbują uzasadnić, że zjadający i zjadani nawzajem regulują swoją liczebność.

Czas trwania lekcji: około 60 minut

 

Wczoraj był, dzisiaj nie ma

czyli kilka słów o zagrożeniach czyhających na dzikie zwierzęta                                  

Lekcja muzealna podejmuje problem wymierania rzadkich gatunków zwierząt. Głównym celem działań edukacyjnych jest kształtowanie świadomości i budowanie zainteresowania uczniów sprawami przyrody, wyrabianie nawyków i zachowań proekologicznych w życiu codziennym, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

Czas trwania lekcji: około 60 minut

 

Spacery ornitologiczne po Parku Łazienkowskim          

Lekcja plenerowa w Parku Łazienkowskim daje możliwość obserwacji co najmniej kilkunastu gatunków ptaków żyjących w Warszawie, z bardzo bliskiej odległości. Spacer z udziałem zawodowego ornitologa zachęca do poznania gatunków, które na co dzień nie są dostrzegane przez człowieka. Można nauczyć się odróżniania gatunków pokrewnych, np. sikor, wróbla i mazurka, a także poznać historię życia ptaków w Parku Łazienkowskim.

Czas trwania lekcji: około 60-90 minut

 

O przyszłości dzikich zwierząt                                                                             

Lekcja muzealna podejmuje problem wymierania gatunków dzikich zwierząt. Głównym celem działań edukacyjnych jest kształtowanie postaw badawczych i odpowiedzialności za stan różnorodności biologicznej oraz rozwijanie zainteresowań dotyczących przyrody.

Czas trwania lekcji: około 60 minut

 

CSI Warszawa, czyli detektyw Mucha na tropie                        

Lekcja muzealna podejmuje zagadnienia związane z entomologią sądową. Podczas aktywnych zajęć uczniowie sprawdzą w jaki sposób można rozwiązać zagadki kryminalne, gdy zawodzą metody medyczne i sądowe. Spróbują odpowiedzieć na  pytanie: czy owady mogą pomóc w ściganiu przestępców, określaniu czasu, miejsca i przyczyny śmierci? Uczestnicy lekcji zostaną na jeden dzień entomologiami sądowymi.

Czas trwania lekcji: około 180 minut