Unia Europejska

Zapytanie Ofertowe DA-09/D/ZO/MIIZ/2023

FORMULARZ OFERTOWY DA-09/D/ZO/MIIZ/2023

 

Załączniki:

 1. SWZ (pdf)
 2. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (docx)
 3. Informacja z otwarcia ofert (pdf)
 1. Opis Warunków Zamówienia(pdf)
 2. Opis Warunków Zamówienia(pdf)
 3. Formularz ofertowy (docx)
 4. Informacja z otwarcia ofert (pdf)
 5. Informacja z o wyborze oferty (pdf)

Załączniki:

 1. SWZ (pdf)
 2. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (docx)
 3. Informacja z otwarcia ofert (pdf)