Unia Europejska

Zapytanie ofertowe nr DA-01-U/ZO/MIIZ/2022 pn: Usługa badania Rocznego Sprawozdania Finansowego w latach 2021 i 2022.

1. SWZ Zapytanie ofertowe (pdf)

2. Formularz ofertowy (złacznik nr 1) (MSWord)

3. Informacja z otwarcia ofert (pdf)

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr DA-01-U/ZO/MIIZ/2022 (pdf)

Zapytanie ofertowe pn: "Dostawa obrączek plastikowych do znakowania dzikich ptaków dla Centrali Obrączkowania Ptaków Muzeum i Instytutu Zoologii PAN"

1. SWZ Zapytanie ofertowe (pdf)

2. Formularz ofertowy (złacznik nr 1) (MSWord)

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe NR DA-06/U/zo/miiz/2021 na usługę Projektowania Biblioteki Zoologicznej w Stacji Łomna-Las

word   Zapytanie ofertowe NR DA-06/U/ZO/MIIZ/2021

word   Załącznik nr 1 do ZO nr. DA-06/D/ZO/MIIZ/2021

word   mapa do ZO nr. DA-06/D/ZO/MIIZ/2021

word   Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego DA-06/U-D/ZO/MIIZ/2021

word   Informacja z otwarcia ofert DA-06/U/ZO/MIIZ/2021

word   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr DA-03-D/ZO/MIIZ/2021,  pn."Dostawa mikroskopu Stereoskopowego z kamerą" 

oraz Formularz Ofertowy do zapytania (Załącznik nr 1 do ZO)

   Zapytanie ofertowe

   Formularz ofertowy

word   Informacja z otwarcia ofert

word   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr DA-05/D/ZO/MIIZ/2021 na dostawę mikromacierzy dyskowej

word   ZAPYTANIE OFERTOWE Nr DA-05/D/ZO/MIIZ/2021

word   Załącznik nr 1 do ZO nr. DA-05/D/ZO/MIIZ/2021

word   Informacja z otwarcia ofert

word   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DA-05/D/ZO/MIIZ/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE DA-23/D/ZO/MIIZ/2021 na dostawę zestawu trzech mikroskopów stereoskopowych do prowadzenia obserwacji w świetle odbitym:

Załączniki:

    word Informacje o zmianach ZO DA-23/D/ZO/MIIZ/2021

    word Wyjaśnienia dotyczace ZO DA-23/D/ZO/MIIZ/2021

    word Informacja z otwarcia ofert

    word Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty