Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

     Submit your manuscript

   

Wydawca Fundacja Natura optima dux

 Działalność wydawnicza dofinansowana w 2014 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę, umowa Nr 1057/P-DUN/ZO/2014

 Działalność wydawnicza dofinansowana w 2015 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę, umowa Nr 674/P-DUN/2015