Unia Europejska

Zapytanie ofertowe DA-08/D/ZO/MIIZ/2022, Dostawa programu do analizy wyników sekwencjonowania NGS


załączniki:

1. OWZ (pdf)

2. Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 (docx)

3.Zmiana terminu składania ofert